سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
سلام خدا

پرواز

جمعه 87 خرداد 3 ساعت 10:1 عصر

ایندفعه میخوام شعر بنویسم

ای آنکه میگویی به من: پرواز کن! پرواز کن!
پس خود بیا لطفی کن و باب قفس را باز کن
عشقت پر پرواز من، زندان من شد آز من
قفل دلم را باز کن، آزادم از این آز کن
ای خالق و معبود من، ای شاهد و مقصود من
مهرت به تار و پود من، لطف نهان ابراز کن

 

خدا


حقیر: یک طلبه

یادداشت موقتسفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

<>