سفارش تبلیغ
صبا
سلام خدا

ماه رجب آمد!

پنج شنبه 87 تیر 13 ساعت 11:37 صبح

                                  ماه رجب از راه رسید
ماه خوب خدا! ماه بندگان خاص خدا!
ماهی که فقط خاصّان قدرش را میدانند.
ماهی که خود خدا جایزه اش را میدهد.
ماهی که اونقدر ارزشش بالاست که منتسب به خود خداست.
ماهی که بزرگان و اولیاء از ماهها پیش خودشونو برای این ماه آماده میکردند.
ماهی که اونقدر حرمت داره که جزو ماههای حرامه.
ماهی که در او رسیدن به هر خیری امیدوار کننده است.
ماهی که در آن زیاد را به کم میدهند.
ماهی که زیارت امام رضا در آن ثواب هزار هزار عمره مقبوله را داره.
ماهی که در اون شب آرزوهاست.
ماهی که در اون شب تجلی اعظم است.
ماهی که در اون خورشید ساقی کوثر، شافع محشر طلوع کرده.
ماهی که در اون داعی از شب تا صبح صدا میزنه: ای بندگان بیایید! خدا منتظره؟!
                              عجب ماه پربرکتی، ماه رجب المرجب
خدایا! مارا در این ماه جزو خوبانت قرار بده و ما را در هر خوبی که محمد و آلش(علیهم السلام) را داخل کردی داخل کن و هر چه خوبی به محمد و آلش(علیهم السلام)عطا میکنی به ما هم عطا کن!

امام رضا


حقیر: یک طلبه

یادداشت موقتسفارش تبلیغ
صبا

<>