سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
سلام خدا

کدام امام؟

شنبه 87 خرداد 11 ساعت 10:10 صبح

 

حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها: لقد قال رسول الله صلی الله علیه وآله

                           مثل الامام مثل الکعبه اذ تؤتی و لا تأتی
 امام مانند کعبه است که مردم به سمت او میروند نه اینکه او به سمت مردم برود.
                                                                           
بحار الانوار جلد 36 صفحف 353

کعبه

پس ببینیم اماممان کیست و با امامی دیگر اشتباهش نگیریم.

 


حقیر: یک طلبه

یادداشت موقتسفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

<>